CHRISALYS, Diffusori Acustici, HI-FI
» Serie Tool-Classic
» Serie Star
» Serie Tool Mk2
» Serie Green

CHRISALYS, Amplificatori, HI-FI
» Amplificatori
» Amplificatori ibridi
» Ampli a Valvole

CHRISALYS, Diffusori Acustici, PROfessionali
» Serie New Power VTR
» Serie New Power DJ

CHRISALYS, Amplificatori Professionali
» Serie HD
» Serie Europe
» Crossover Elett.